Pikk konnib rasvade kaotus, Video: MIDA MA SÖÖN #7 2021, Mai

EVS Kes noores põlves ei külva, näeb vanuses nälga. Pealetung suurte jõududega. Pärast Kremlis laseb ta uurida, miks see juuksur niiviisi pärib.

EVS Kuidas meesnõnda palk. EVS Kuidas metsa hõigatakse, nõnda mets vastu kostab. EVS Kuidas mändnõnda kasu. EVS Kuidas mõtted, nõnda teod. EVS Kuidas niminõnda vili. EVS Kuidas pakk, nõnda talb.

EVS Kuidas peanõnda kübar. EVS Kuidas peremeesnõnda sulane. EVS Kuidas põldu harid, nõnda põld sulle tasub. EVS Kuidas pütt, nõnda kaan. EVS Kuidas rahvasnõnda riie. EVS Kuidas saadud, nõnda söödud. EVS Kuidas saun saadud, nõnda saun mingu.

EVS Kuidas sina mulle, nõnda mina sulle. EVS Kuidas söödad, nõnda lüpsad. EVS Kuidas tammnõnda tõru. EVS Kuidas tibu, nõnda tervis.

Kaalulangus nadalas sooki

EVS Kuidas tulnud, Pikk konnib rasvade kaotus läinud. EVS Pikk konnib rasvade kaotus töönõnda palk. EVS Kuidas vakk, nõnda kaas. EVS Kuidas vanemad ees, nõnda lapsed järel. EVS Kuiv aasta ahtra lehma eest; nälg jätab üsna ilma.

EVS Kuked puule, laisad tööle, usinad und nägema. EVS Kukk talupoja kell, päike peremehe kubjas, lõuna saksa ärkamise aeg. EVS Kukk tegema, härg sööma. EVS Kuninga juures suur kui heinakuhi; saab siia, ei saa piipu panna.

EVS Kurbus sööb südant nagu rooste rauda. EVS Kured lähvad, kurjad ilmad. Haned lähvad, hallad maas. Luiged lähvad, lumi taga. Kurg toob kevadel uued saapad. EVS Kuri ei karda Jumalat ega inimesi. EVS Kuri keel teravam kui nuga. EVS Kuri kuu kummuli, hea kuu seliti, soe kuu serviti, külm kuu küliti. EVS Kuri kõne jutt rikub head kombed.

EVS Kuri mees vananeb paremaks, kuri naine pahemaks. EVS Kuri nutab kadeduse pärast, hea rõõmu pärast. EVS Kuri tuleb kutsumata, viletsus vilistamata. EVS Kuri võtab kulbist, paha pajast. EVS Kuriteo hääl käib maad ja mered läbi, heategu jääb vaese sauna.

EVS Kurja hea vastu on maailma viis. EVS Kurja keele eest ei pääse kuhugi. EVS Kurjad naised - hurjutada. EVS Kurk kulutab enam kui käed teenivad. EVS Kus argipäev hästi, sel harva halvasti. EVS Kus ei ole aset, ei ole asja. EVS Kus ei ole hirmuei ole armu. EVS Kus ei ole kaebajat, ei ole kohut. EVS Kus haige, seal käsi ; kus arm, seal silm. EVS Kus hulkjal penil kodu, hajapenil ase Kus hundist räägid, seal hunt aiataga Kus häda otsib, leiab häda.

EVS Kus kaks ninapidi koos, seal kolmas suus hammaste vahel. EVS Kus kasu ei kasva, seal ei maksa vaevagi. EVS Kus keeletu pääseb, kui meeletu peale paneb. EVS Kus kiitustseal laitust. EVS Kus konn saadud, seal konn söödud. EVS Kus koorm langeb, sinna ründed jäävad. EVS Kus kõneleb, see külvab, kes kuuleb, see lõikab. EVS Kus kõnelejaid, seal kuulajaid. EVS Kus lammast niidetakse, sinna langeb villu maha.

EVS Kus mägi, seal mõis, kus küngas, seal kõrtstalud soos ja rabas. EVS Kus naine narakas, seal lastel kaltsud kaelas. EVS Kus odraiva, sinna ei mahu rukkiiva. EVS Kus palju koos, sinna kogub veel juurde. EVS Kus palju päid, palju mõtteid. EVS Kus puid raiutakse, langeb laaste mõlemale poole.

EVS Kus punane härg maganud, tunnukse aset üheksa aastat.

Eesti vanasõnad

EVS Kus puud raiutakse, seal laastud lendavad. EVS Kus raiska, seal kaarnaid, kus varandust, seal vargaid. EVS Kus rublad ees, sinna veerevad rublad juurde. EVS Kus saunseal eestlased Kus silmseal külmkus sõlm, seal soe. EVS Kus suitsu, seal sooja. EVS Kus surmseal muld. EVS Kus tegijaidseal nägijaid. EVS Kus tuld, seal Pikk konnib rasvade kaotus.

EVS Kus vai pääseb, kui nui pihta annab. EVS Kus varblasi on, sinna lendab varblasi veel juurde. EVS Kus vähe tuld, seal palju suitsu. EVS Kus viljavihud puuduvad, seal rabatakse õlgi.

EVS Kus õhtuseal öömaja. EVS Kust tuulsealt meel. EVS Kust võatakse, sealt väheneb. EVS Kutsumata võõrad, teadmata roog. EVS Kuu kehib kuiva, päev sapib Pikk konnib rasvade kaotus. EVS Kuulab, et suu ila tilgub. EVS Kuule palju, räägi kõnele pisut! EVS Kuulmas tõsi, nägemas vale. EVS Kuulsam laps kodus kolde eesausam ahju peal. EVS Kuulus kuninga tõbi ja vaese mehe taar. EVS Küla kõhutäiega ei saa üle haguse aia. EVS Küla söömad küllili, oma söömad otsekohe. EVS Külaleib magusam kui oma.

EVS Külaline on kaks korda armas: kui tuleb ja kui läheb Külasöömad künniksele, oma söömad otsekohe. EVS Küll asi võib veel teiseks teisiti minna. EVS Küll häda õpetab sandi lugema laulma. EVS Küll kaasik kasvatab ja paju painutab. EVS Küll leib saab sööja, sai sõtkuja. EVS Küll mees oma mehe tunneb. EVS Küll nälg õpetab sandi paluma. EVS Küll pikk aeg vaagub kord hauale.

EVS Küll pikk päev jõuab õhtule. EVS Küll valge ära sööb, mis must kokku paneb. EVS Küll vasika nahk viiakse turule niisama kui härja nahk. EVS Küllap elu õpetab. EVS Külm ajab käed põue. EVS Külm ajab mehe reelt maha, istub ise peale.

EVS Külm kisub kindad karmanist välja. EVS Külm paneb lindude aidaukse lukku. EVS Külm teeb jalad alla. EVS Külm teeb vete üle sillad. EVS Külva headsiis kasvab head. EVS Küsija suu pihta ei lööda Kümme kokka kõrvetavad pudru põhja. EVS Küsija suu peale ei lüüa.

EVS Kütt läheb metsapane pange pada kummuli, kalamees läheb kalale, pane pange pada tulele. EVS Küünlapäeva sula ja maretapäeva põud on nälja ema.

EVS Küünlakuuse sula vastab vastlakuu ära. Pikk konnib rasvade kaotus Küüru teise seljas näeb igamees. EVS Käbi ei kuku kännust kaugele. EVS Käed annavad, küünarnukid kisuvad tagasi.

EVS Käed teevad töödpea toidab. EVS Käsi peseb kätt ja kaks kätt pesevad palet. EVS Käsi puusas, täi taskus. EVS Käsk vanem kui käsutäitja. EVS Kätel otsid, jalal leiad. EVS Kätel pühad, kõhul paast. EVS Kätki toassa tüliksi, vibu silma pistajaksi. EVS Kõht isand, sina ta sulane. EVS Kõht kõige kurjem kubjas taga sundimas.

EVS Kõht teab paremini kui kell oma aega. EVS Kõht täis, meel hea ; mis vaja, see varna otsas. EVS Kõht vaevab kehva enam kui rikast. EVS Kõige ilusamad maasikad nopitakse kõige varem.

EVS Kõige parem perenaine see, kellest kõige vähem räägitakse. EVS Kõik ajab oma aega taga. EVS Kõik ei mahu marjamaale, muist peab jääma karjamaale! EVS Kõik ei ole mesimis magus tilgub. EVS Kõik ei ole saamapäevad, muist on ikka söömapäevad. EVS Kõik herned ei kee korraga pehmeks.

EVS Kõik inimesed ei ole ühe veega ristitud. EVS Kõik kased ei kasva ühepikkuseks. EVS Kõik kosilased on rikkad. EVS Kõik kurjad kositakse, kõik viletsad viiakse, tõbist tõvealust ei vii keegi. EVS Kõik omal ajal. EVS Kõik pilved ei anna vett. EVS Kõik saksad rikkad, kõik talupojad vaesed. EVS Kõik sügised ei ole salvetäidjad.

EVS Kõik talupojad targad, kõik saksad suurelised. EVS Kõik varandus ei aita surma vastu. EVS Kõik võib olla, kõik võib tulla ja ka mina parun olla. EVS Kõikumata õnnel ei ole köit tarvis. EVS Kõnele muudega vähe, enesega palju. EVS Kõrtest kubu korjatakse. EVS Kõrts ei ole põrguhaud ega kirik taevariik. EVS Kõrts kuradi kabel. Pikk konnib rasvade kaotus Kõrts pandud kõndijale, palvemaja patusele, kirik kõikidele.

EVS Kõrtsipink on tõrvane. EVS Kõrtsis kõikidel 5 paari härgi, kodus ei vasikatki. EVS Kõrtsmik sandi sulane, mustlase ilalakkuja.

EVS Kõva jutt jääb kõrva, salajutt läeb sauna. EVS Kõva peer on pere naersalasitt toob sekeldusi. Kõver käsi teeb uksed lahti. EVS Laastutuli ja laenuleib ei kesta kaua. EVS Laen kerge anda, raske tagasi saada. EVS Laena nii kaua teistele kui ise laenama lähed. EVS Laena suu külasse, söö ise läbi külje. EVS Laenaja leiab enam laitust kui tänu. EVS Laenaja sõbertagasinõudja vaenlane. EVS Lahti lõigatud leib viilukas ei kasva enam kukku. EVS Lahtine suu ei jää nälga. EVS Laisa linna ei leita kusagil.

EVS Laisa tööpäev ikka homme. EVS Laida meestmitte mehe mütsi Laisk ei pea leiba kinni, virgal kõht ja kott on täis. EVS Laisk koer, hea õnn. EVS Laisk läheb suvel ahju vilusse, talvel ahju paistele peale.

EVS Laisk ootab, kuni päev looja läheb. EVS Laisk sureb enne surma laiskuse pärast. EVS Laisk susi ei saa lammast. EVS Laisk teeb ikka laupäeva õhtu.

Optavia kaalulangus uks kuu

EVS Laiskus ja hooletus on kehvuse vennad. EVS Laiskus käib pikkamisi eel, vaesus tuleb kärmelt järele. EVS Laiskus, lase mind lahti, peremees peksab sind ja mind.

EVS Laiskus läheb naha vahele. EVS Laiskus on kuradi peapadi. EVS Laiskus on rumaluse ori. EVS Laitjaid küll, aga võta koorm oma selga, talu esiti ja laida siis. EVS Laps ikka enam kui laast.

EVS Laps, kes kasvab üles hirmutasureb auta. EVS Laps narmus, siga karvus. EVS Laps noorem, jalg kärmem. EVS Lapse kümnes on kerge maksta. EVS Lapse suu seletab rohkem, kui mehe Lapsed ja narrid usuvad, et 20 rublale ja 20 aastale otsa ei saa. EVS Lapsel valutab sõrm, emal süda. EVS Lapsele lauldakse, mõrsja mõistku. EVS Lapsest kasvab hiljem jälle lapse vanem. EVS Lase sant saunasant tahab vihta, anna viht, tahab ka lavale.

EVS Laulik ei laula rahata ega päästa keelt killingita. EVS Laulust lauda ei kaeta, sõnust ei tehta söömaaega. EVS Lausutud sõna lagub. EVS Lehm lüpsab suustkana muneb nokast. EVS Leib vaese sai. EVS Leib vanem kui meie. EVS Lesk on katuseta hoone. EVS Libe keel kaval petis. Natukese aja pärast tellib veel ainult 50 grammi.

Kelner küsib, kas sõbraga juhtus midagi. Vastus: Keeraks ruttu lahti, võtaks rubla ja jookseks ruttu eide juurde ~ minema.

Annab arstile 50 rubla. Arst ei tea põhjust. Arst lohutab, et noortega juhtub ikka üht-teist. Soovitab operatsiooni. Tehakse ja kõik saab korda. Kord usaldab Brežnev talle, et temalgi sama häda.

Kossõgin soovitab ka talle operatsiooni. Operatsioon tehakse, aga Brežnevil ei tõuse ikka. Kossõgin imestab: näita! Leiab, et see ju tema enda vana! Küsib: "Kas sa maksid?

Esimesel päeval ei Pikk konnib rasvade kaotus, teisel päeval ei saa, kolmandal päeval ei saa. Kolmandal päeval on sekretär temast väga tüdinenud ja sosistab talle: "Brežnev on surnud. Juuksur küsib, millal tuleb kommunism. Brežnev: "Ärge esitage kõrvalisi küsimusi, tehke oma tööd!

Pärast Kremlis laseb ta uurida, miks see juuksur niiviisi pärib. Miilitsad olevat taga ajanud. Õhtul selgub, et kaks meest on metsa jäänud. Minnakse otsima ja selgub, et meestele on üks puu peale kukkunud ja nad ei saa sealt alt enam välja. Sõbrad küsivad, miks nad appi ei hüüdnud. Vastus: see on traditsioon. Sest eelmisel korral oli Indira Gandhi näidanud otsaette ja öelnud, et siin teil puudub midagi.

Iraanis hüüavad kõik: šahh ja šahh, Venemaal matt ja matt. Esimene karjub šahh ja teine matt. Poolakas: Miks? See meil juba ammu-ammu. Tehke oma ringi, see teil vaid 60 aastat olnud. Venelane: Mis me sinna paneme? Poolakas: Pange aamor.

Venelane: Miks, mida see sümboliseerib? Poolakas: Ise alasti, aga hambuni relvastatud. Ameeriklane sõidab heas tujus valge autoga, halvas tujus musta autoga, välismaale sõbrale külla sõidab lennukiga. Venelane sõidab heas tujus kollase autoga [kainestusmaja auto], halvas tujus beeži autoga, millel on peal punane rist, ja välismaale sõbrale külla sõidab tankiga.

Mis on 8. Mis on 9. Mis on Mehe vastu tõstetakse süüdistus. Mees vahetab oma papagoi papi papagoi vastu. Kohtunik käsib tõestuseks papagoil hüüda, see aga vaikib. Lõpuks hüüab ise ette: Maha punased! Papagoi lausub: Sündigu teie tahtmine. Rebane läheb sisse, kostab hoogne polka, tuleb välja, asi edukalt aetud.

Läheb sisse karu, kostab aeglane valss, ka asi aetud. Siseneb hunt ja enam välja ei tule. Näitab ette, kuidas see käib, helistab ja küsib Vance'ilt telefonitsi küsimuse: Kes on su isa poeg, aga ei ole su vend? Tundsime veel suuremat õudu. Suur eksitus, viga, rumalus.

Temal lasub kõige suurem süü. See on suuremast suurem patt. Suur tüli, riid, madin. Suured pahandused. Suur kitsikus, ruumipuudus. Suur au, kuulsus, 4 LBS kehakaalu languse nadal, õnnetus. Sai tunda suurt ülekohut. Elati suures vaesuses, puuduses. Tekib, valitseb suur segadus. Kõikjal valitses suur rahu, vaikus. Suurt vabadust ärgu pruugitagu kurjasti. Žurnalistika osakonda oli ülikoolis suur tung.

Esitas oma mõtted suure selgusega. Julgustaval sõnal on suur tähtsus. Suur ema t häda, viga polnud kellelgi. Ajas end suure vaevaga, surmaga püsti. Suures hädas lubatakse aitajale ei tea mida. Ronis suurema vaevata aknast sisse. On nähtud suuremaidki imesid.

See jutt on lihtsalt suur jamps, soga, möga. Suur teadlane, keelemees, matemaatik, filosoof. Suur kirjanik, kunstnik, Pikk konnib rasvade kaotus.

Suur valitseja, väejuht, diplomaat. Suured härrad, isandad, saksad, ülemused. Kirjanduses on ta suur nimi. Tal on ees suur tulevik. Ta on oma isamaa suur poeg.

Tal on kõik lapsed linnas suurte kohtade peal, suured ninad. Suuri sugulasi mul ei ole. Makedoonia kuningas Aleksander Suur. Vene tsaar Peeter Suur. Raamat sarjast " Suur tumm 'tummfilm, tummfilmikino'. Suur külaline 'surm'. Ela kui suure jumala selja taga 'rahus, kaitstult'. Kõik ei mahu suured olema. Mine vägevaga vaidlema või suurega kohut käima. Suur Pikk konnib rasvade kaotus, murrang. Suured probleemid, ülesanded, plaanid, kavatsused. Toimusid suured sündmused. Suured maadeavastused.

Venemaal nimetatakse II maailmasõda Suureks isamaasõjaks. Elektrivalguse majja saamine oli tol ajal suur asi. Emal on lastest juba suur abi. Saadetakse korda suuri asju. Agronoomil oli sordiaretuses suuri teeneid. Naised etendavad haridustöös suurt osa. On suuremaidki asju, mille pärast pead valutada. Ei ole suurt vahet, kas teha nii või teisiti. Kavatsusel on midagi suurt. Vaevalt selle jutu taga midagi suurt oli. Andekas näitleja mängib ka väikese rolli suureks.

Lugu on asjatult suureks puhutud. Palatites oodati arstide iganädalast suurt visiiti. Tehti ettevalmistusi suurteks pühadeks. Suur nädal kirikl lihavõttepühadele eelnev nädal. Suur neljapäev, suur reede kirikl lihavõttepühadele eelnev neljapäev ja reede. Suur kõnemees, laulumees, meisterdaja, käsitöö tegija, lugeja. Suur naljahammas, lõuapoolik, vigurivänt. Suur kaabakas, suli, kurjategija. Poiss oli suur maiasmokk. Ta pole suur em asi mees. Töö peale pole tast suur ema t asja.

Õunad polnud tänavu suuremad asjad. Ma pole suur sööja, tülinorija. Istub norgus nagu suur süüdlane. Oled suur eesel, lollpea, patukott. Meremehed pole tavaliselt suured ujujad. Teda tunti suure teatriskäijana. Peab ennast igal alal suureks asjatundjaks. Giid andis seletusi suure asjatundmisega. Ise suur looduskaitsja ja puha. Kuuldi tüdrukul ikka suur kavaler olema.

Väimees pidi suur ärimees või pangahärra olema. Ma neid suuri austreid ei tahakski. Käis see suur Toru või mis ta nimi ongi.

See suur, et. Suure hingega inimene, suur hing. Ka inimesena oli see pedagoog suur. Näitas teoga, et on suurem kõigist oma vastastest. Noored olid omavahel suured sõbrad. Mu suurim sõbranna kooliajal. Suured tuttavad me just pole. Sõpradest said kõige suuremad vaenlased. Vennaste lapsed on omavahel suured sugulased. Suured sõnad kodumaast ja vabadusest. On meister suuri sõnu tegema. Tema suuri fraase ei armasta. Suurtest kõnedest on hädalistel vähe abi.

Sünnipäeva otsustati suurel viisil pühitseda. Nad pole veel suure eluga harjunud. Mõnele meeldib suur joon kõiges. Elati suurel jalal 'rikkalt, laialt'. Ballil kantakse suurt 'pidulikku, esinduslikku' õhtukleiti, tualetti. Elu, võitluse suur šanss, hetk, silmapilk. Suure tulevikuga tööstusharu, leiutis.

Sportlasele ennustatakse suurt tulevikku. Paljud ei näinud Pikk konnib rasvade kaotus suurt tundi. Laulupeo suured päevad ei unune. Suur aeg nõuab suuri tegusid. Midagi suurt liigub mõtteis, hinges. Klassijuhataja tahtis lõpetajaile öelda midagi suurt ja ilusat. Suur ujumine, jalgpall, korvpall.

Iga sportlane suurde sporti ei jõua. Igatseb pääseda suurele lavale. Pürib suurde poliitikasse. Suur ajakirjandus nõuab osavat sulge. Suur kunst eeldab suurt talenti. Suur luule on ajahambale vastu pidanud. Suurest soost proua, saksad.

Kaivita 15 miili nadalas kaalulangus

Ihkab pääseda suurde seltskonda. Pikk konnib rasvade kaotus seisusse polnud kerge tõusta. Oodati suuri külalisi. Püüab ikka küla suur ema tega läbi käia.

Poisist ei tehtud suurt väljagi. Kas keegi suurt süüdi oligi? Seda autorit pole seni suuremat tõlgitud. Moodne kunst talle suuremat ei meeldi. Sõnu ta suurt ei vali. Ega teda siin suuremat sallitud. Asja suurt polnudki, tulin niisama. Ei saa suurt arugi, et haav valutaks. Autodest pole tal suuremat aimu. Turule müügiks viia suuremat ei olegi. Üksi ei suuda suurt midagi ära teha. Ei saanud asjast suuremat sotti.

Ega ta minust suuremat noorem ei ole. Pole viga, sellest pole suuremat ühtigi. Olukord pole tänavugi suurt parem. Raha meil enne palgapäeva suurt pole. Söögist ma praegu suuremat ei hooli. Näe, ei sajagi enam suuremat. Pehme ilmaga pole kinnastest suurt lugugi. Kas mu nägu on veel kriim? Suured kaotused esimestel sõjakuudel. Kaalukausid kõikusid pisut ja jäid siis tasakaalu. Püüab liuda pea peal tasakaalus hoida.

Laevalael on raske tasakaalu hoida. Komistas ja kaotas tasakaalu. Vehib kätega, et tasakaalus Pikk konnib rasvade kaotus. Slalomistidele õpetati, kuidas tasakaalu valitseda, säilitada. Pingutas jalalihaseid, et mitte tasakaalus vääratada. Saavutas, leidis kaaslase õlale toetudes uuesti tasakaalu. Sai tasakaalu tagasi. Haaras tasakaalu otsides käsipuust kinni. Jalg takerdus mätta taha ja tasakaal lõi kõikuma. Haigel oli tasakaaluga probleeme. Jaht ei suutnud tasakaalu hoida ja läks ümber.

Mootorratas kaotas tasakaalu. Bioloogiline, ökoloogiline, termodünaamiline, keemiline tasakaal. Looduse tasakaal. Tasakaal loomariigis. Kasvuhooneefekt rikub ilmastiku tasakaalu.

Organismi sisemine tasakaal. Hapete ja aluste tasakaal organismis. Hormonaalse tasakaalu nihked. Häälte, pillide tasakaal. Värvide tasakaal. Ruumiline tasakaal. Ta elus valitseb kord ja tasakaal.

Segakoori koosseis oli tasakaalus. Jääpank seisab paigal, sest merehoovuse jõud ja tuule võim on tasakaalus. Soojuse juurdevool ja äravool on omavahel tasakaalus. Tasakaal nõudmise ja pakkumise vahel. Sõjaliste jõudude tasakaal. Mees- ja naisõpilaste arv hoiti tasakaalus.

Pansionipidaja ei suutnud sissetulekut ja kulutusi tasakaalus hoida. Eelarve on tasakaalus 'tulud ja kulud on võrdsed'. Võidud ja kaotused said tasakaalu.

On tali külm, siis tuleb vastukaaluks palav suvi.

Lime ja soolase kaalulangus

Rõõmule tasakaaluks mahtus sellesse päeva ka kurbust. Hingeline, psüühiline, vaimne tasakaal.

Hinges valitseb tasakaal. Hingeelu on tasakaalus. Kõnelus viis, paiskas mu tasakaalust välja. Läks, langes tasakaalust välja. Oli tasakaalust väljas. Kaotas tasakaalu. Tasakaal lõi vankuma, oli häiritud. Saavutas tasakaalu. Leidis endas tasakaalu. On oma tasakaalu taas jalule seadnud. Sai sisemise tasakaalu kätte. Uus lootus andis tasakaalu tagasi. Alati tasakaalus naine. Tasakaaluta inimene.

Kogub tasakaalu. Püsib spordi abil tasakaalus. Koldes hõõgusid tulised söed. Ahjust lennanud Pikk konnib rasvade kaotus säde süütas põranda. Taevas sähvisid tulised välgud. Päikese tuline kera 'tulekera'. Taevas on täis tuliseid tähti. Silme ees keerlesid tulised rõngad. Tuline pliidiraud, keris. Ahi on tuliseks köetud. Mees põletatud tulise rauaga pimedaks.

Ajas triikraua tuliseks. Tulistatud nii, et püssiraud tuline. Ründajatele valati müürilt tulist tõrva kaela. Tuline rasv pritsis pannilt näkku. Kartulid Pikk konnib rasvade kaotus tulisesse tuhka küpsema. Rüüpasime tulist teed, kohvi. Tulised pannkoogid. Kompress oli liiga tuline. Tuline rannaliiv kõrvetas jalataldu.

Päike on ruumid tuliseks kütnud. Asjad kipuvad siin tuliseks minema. Tao rauda, kuni raud tuline 'tegutse, toimi õigel ajal'. Haige laup, otsaesine on tuline. Ega sul palavikku ei ole, ihu nii tuline? Laps oli üleni tuline ja sonis. Tüdruk tunneb, kuidas tal selle ütluse peale kõrvalehed tuliseks lähevad. Tagusime endal aplodeerides peopesad tuliseks. Tema tuline hingeõhk lõi mulle näkku. Niiske vili võib salvedes tuliseks minna. Tuline vägijook, pipraviin, naps.

Üsna tulise maitsega vein. Rüüpas pudelist: viin läks tulise joana alla. Tuline soov, tahtmine, himu õppida. Tuline vabadusejanu. Noorte tulised aated. Pidas tulise ning sütitava kõne, ettekande. Pöördus rahva poole tuliste sõnadega, tulise üleskutsega. Puhkesid tulised vaidlused. Ettepanek leidis tulist poolehoidu. Teda tervitati tuliste aplausidega. Koosolek oli tuline 'ägedate sõnavõttudega, tormiline'.